Каталог

Технології вирощування культур

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН АХТ

Технологія вирощування кукурудзи

Кукурудза - різнобічного використання і високої врожайності. Ця культура тропічного походження починає рости при досить високих температурах (10°), період її вегетації розтягнутий до 160 днів, вона погано переносить заморозки (до -2°), потребує великих запасів тепла. Для визрівання зерна ранньостиглих сортів потрібно 1-2200° біологічно активних температур, а для більш продуктивних середньо-і пізньостиглих сортів -2500-2900°. При цьому кукурудза посухостійка, особливо в перші фази вегетації, але недолік вологи перед викиданням волоті помітно знижує врожайність.технологія вирощування кукурузи

Висока потенційна продуктивність кукурудзи, здатність її активно витягати живильні речовини з ґрунту і різко збільшувати врожайність при внесенні добрив, особливо на водопроникних і зрошених ґрунтах, привернули до неї увагу багатьох генетиків і селекціонерів. У результаті були створені її високоврожайні гібридні і ранньостиглі види і сорти.

Агро кліматичні умови степової зони дозволяють забезпечити біологічну потребу рослин кукурудзи в теплових ресурсах в період «посів - повна стиглість зерна» для гібридів від ранньостиглої (ФАО 100-199) до середньо пізньої (ФАО 400-499) груп стиглості, Лісостепової зони - для гібридів кукурудзи від ранньостиглої (ФАО 100-199) до середньо стиглої (ФАО 300-399) груп, а Полісся - лише для гібридів культури скоростиглих біотипів (ФАО 100-299).

Одним з визначальних критеріїв отримання високих врожаїв кукурудзи при дотриманні, а також чіткому і своєчасному виконанні регламенту технологічних схем, є відбір гібридів кукурудзи різних груп стиглості з високим потенціалом врожайності і підвищеною адаптивністю до несприятливих абіотичних факторів певної зони вирощування.

До Державного реєстру сортів рослин України на 2014 р. занесено понад 500 гібридів різних груп стиглості (ФАО 150-500).

Попередники

Вибір попередників відіграє вирішальне значення в плані забезпечення біологічної потреби гібрида у воді, поживних речовинах, а також регулювання чисельності шкідливих організмів.

Кращими попередниками є озимі культури, зернобобові, картопля, гречка.

Кукурудза одна із зернових культур, яка може вирощуватися монокультурою. У зонах недостатнього зволоження не рекомендується сіяти кукурудзу після культур, які висушують ґрунт на значну глибину (соняшник і цукровий буряк).

Застосування органічних і мінеральних добрив

Кукурудза дуже вимоглива до наявності в ґрунті необхідної кількості легкозасвоюваних поживних речовин. На формування 1 тонни зерна з відповідною кількістю стебел, листя використовує азоту 24-30 кг, фосфору 10-12 кг, калію 25-30 кг.

Враховуючи високу вартість мінеральних добрив, раціональні системи застосування туків повинні формуватися на основі використання помірних доз. У реакції ґрунтового розчину з кислотністю гібриди кукурудзи наводяться в досить широких межах: від 5,0 рН до 8,0 рН. Оптимальна реакція ґрунтового розчину для гібридів кукурудзи становить - 6,5 рН.

Дози і співвідношення мінеральних добрив розраховують на основі фактичної родючості за даними агрохімічного аналізу ґрунту і запланованого рівня врожаю При відсутності органічних добрив кількість мінеральних добрив збільшується в півтора-два рази, погано переносить підкислені ґрунти, тому внесення вапна (3-5 ц / га) або гнію (5-10 т/га) під попередню культуру або безпосередньо під культуру позитивно впливає на ріст і розвиток, урожай і якість зерна і зеленої маси.

Розрахунок визначення дози мінеральних добрив з урахуванням наявності поживних речовин у ґрунті і потреба гібрида для реалізації врожайного потенціалу (за методикою Інституту рослинництва ім. В.Я.Юр'єва):

Для встановлення норм мінеральних добрив необхідно провести розрахунок прибавки врожаю з урахуванням наявності добрив та особливостей агрохімічної характеристики гібрида за формулою;

Ф * К

П = ————-; ц / га

В * 100

 

де Ф - сума д.р. NPK (кг/га) мінеральних добрив;

К - середній коефіцієнт використання NPK добрив, у %;

- сума витрат NPK на формування 1 ц зерна з урахуванням побічної продукції, кг.

Для забезпечення прибавки врожаю необхідно розрахувати норми добрив за видами - азотних, фосфорних, калійних за формулою:

В * 100

Д = ————- П; кг / га

К

де Д - доза азоту, фосфору або калію, кг / га;

- витрати (винесення) азоту, фосфору або калію на формування 1 ц зерна з урахуванням побічної продукції, кг;

К - коефіцієнт використання азоту, фосфору або калію мінеральних добрив гібридом,%;

П - ресурсна прибавка зерна, виходячи з наявності мінеральних добрив, відведених під цю культуру, ц / га;

100 - перерахункових коефіцієнт (див. схема 1).

В основну обробку ґрунту внесення органічних і мінеральних добрив диференціюють залежно від попередника, фактичної родючості ґрунту і агрохімічних картограм.

Спосіб обробки

Поверхнева обробка ґрунту після попередника проводиться безпосередньо після збирання. Глибина обробки до 7-10 см (дисковий лущильник або дискова борона ЛДГ 15, БДТ 7).

Зяблева оранка проводиться безпосередньо після внесення добрив на глибину 25-30 см плугом з передплужниками (ПЛН-5-35), оборотні плуги ПО-4-40 ППО-5-40, ПНО-8-40. Глибина залежить від структури ґрунту і кліматичних умов району.

Осіннє чизелювання (глибоке розпушування) особливо ефективно на важко-суглинних чорноземах і на ґрунтах, які мають неглибоке залягання ілювіального горизонту (сірі лісові, сірі опідзолені) на глибину 40-45 см плугом-чизель.

Весняна передпосівна обробка ґрунту повинна бути спрямована на максимальне збереження вологи, створення пухкого посівного шару на зораних площах. Ранньовесняне боронування проводиться при фізичній стиглості ґрунту рівномірно на глибину до 5 см. Не ущільнювати ґрунт важкою технікою, забезпечити повний розрив капілярів в 5 см шарі ґрунту. Вирівнювання проводиться під кутом 45-50° до напрямку основної обробки з використанням випрямлячів ВПН-5, 6, ВП-8, шлейф борін.

На якісно оброблених і вирівняних з осені полях, весною можна виключити одну ранньовесняну культивацію, обмежившись передпосівною. При підвищеній засміченості ґрунту багаторічними бур'янами в передпосівний період провести дві культивації зябу: - на глибину 8-10 см, передпосівну - на глибину загортання насіння кукурудзи (6-8 см).

На незораних з осені площах доцільно навесні застосувати обробку важкими дисковими знаряддями на глибину 12-14 см з наступною культивацією (КПС - 4,2, УСМК - 5,4) в агрегаті з зубовими боронами для створення дрібно грудочкуватої  структури з метою збереження вологи.

При пересіві загиблих або розріджених озимих в системі весняної обробки слід застосовувати дискові знаряддя типу БДТ-7, які найбільш ефективно знищують рештки озимих культур і провести одну-дві різноглибинні культивації.

Підготовка насіння до посіву

Насіння гібридів кукурудзи повинно мати високу сортову чистоту, типовість, енергію проростання (90%) і схожість (не менше 92%), бути відкаліброваним, протравленими і обробленим стимуляторами росту.

На державних кукурудзо  - калібрувальних заводах насіння ділиться на 4 фракції:

  • І фракція - ВП (великі плоскі) ширина більше 8,0 мм, товщина менше 5,5 мм;
  • ІІ фракція - ДП (дрібні плоскі) ширина 6,5-8,0 мм, товщина менше 5,0 мм;
  • ІІІ фракція - ВК (великі круглі) ширина більше 8,0 мм, товщина більше 5,5 мм;
  • ІV фракція - ДК (дрібні круглі) ширина 6,5-8,0 мм, товщина 5,0 мм.

Відповідну градацію мають висівні диски сівалок.

Система хімічного та біологічного захисту гібридів кукурудзи

Для захисту посівного матеріалу і проростків від хвороб і шкідників необхідно правильно підібрати фунгіцид.

Зменшити норму витрат протруйників на 20-30% можна за рахунок мікроелементів при інкрустації.

Ефективність протруйників підвищується при застосуванні їх з методом інкрустації полівініловим спиртом (ПВС), натрієвої сіллю карбоксілметилцеллюлози    (Na КМЦ) у поєднанні з гумат калію  Агрогумат +7 БОР + ЦИНК.

Базовий гербіцид застосовується з урахуванням типу засміченості, агротехнічних і фінансових можливостей господарства.

Необхідно підкреслити, що обробка насіннєвих посівів страховими гербіцидами повинна враховувати реакцію батьківських форм.

Негативно впливають на ріст і розвиток рослин насіннєвої кукурудзи гербіциди Тітус 25 в.г., Базис.

Рекомендуємо у фазі 3-5 листків та 7-9 листків  провести обробку посівів розчином гумат калію з мікроелементами Агрогумат +7 БОР + ЦИНК (0,5 л на 1 га).

Строки сівби і глибина загортання насіння

До сівби приступають, коли ґрунт на глибині 6-8 см прогріється до 10-12°С. Сівалку потрібно добре налаштувати для забезпечення певної густоти стояння рослин.

Правильне розташування рослин у рядку забезпечує оптимальну густоту кожного гібрида з формуванням повноцінного качана на кожній рослині.

Глибина загортання насіння 5-6 см, а якщо верхній шар ґрунту дуже швидко пересихає - сіють на глибину 6-8 см, але обов'язково у вологий шар ґрунту.

Посів проводиться сівалками пунктирного посіву СУПН-12А (ХТЗ-161), СПЧ-6, СУПН-8 (МТЗ-80, 82), зі швидкістю руху агрегату 4-5 км/год.

Після посіву ґрунт слід прикатати кільчасто-шпоровими катками або гладкими в агрегаті з боронами.

Оптимальна густота рослин на 1 га перед збиранням врожаю

Щільність визначається біологічними особливостями гібридів та ґрунтово-кліматичними зонами їх вирощування.

Для отримання рекомендованої густоти рослин перед збиранням врожаю, при посіві норму висіву насіння збільшують: у степовій зоні на 10-15%, лісостеповій зоні - на 15-20%, а в поліській - на 20-25%.

Кількість рослин на 1 га в залежності від відстані між рослинами в рядку при міжряддя 70 см.