Каталог

Технології вирощування культур

Продукція Агрохімтех

Мінеральні добрива

Амофоc NH4H2PO4

Висококонцентроване добриво, що містить азот і фосфор у добре засвоюваній рослинами, переважно водорозчинній формі. Масова частка засвоюваних фосфатів - не менше 52%, загального азоту -12%. Амофос виробляється методом нейтралізації фосфорної кислоти аміаком. Гранульоване, малогігроскопічне, добре розчинне у воді добриво, не злежується і добре розсіюється.

Вапняково-аміачна селітра (ВАС)  NH4NO3+ CaCO3, (N27Ca17)

Вапняково-аміачна селітра - це універсальне нейтральне добриво, яке використовується під усі сільськогосподарські культури, для всіх типів грунтів.

Нітроамофоска (азофоска) NPK 16:16:16

Комплексне добриво з однаковим вмістом основних поживних елементів. Ефективне на всіх грунтах, під усі культури, за умови внесення під основний обробіток. Не можна вносити весною під культури, які не переносять хлору. 
Фізіологічно кисле добриво, тому на кислих грунтах високі дози вносити не рекомендується, але проведення хімічної меліорації підвищить ефективність
нітроамофоски. В зонах достатнього зволоження можливо вносити і перед посівом і в підживлення. Норми внесення залежать від грунтово-кліматичних 
умов, агрохімічного аналізу грунтів та запланованого урожаю.

Супер Агро NP S (12:24+S)

Високоефективне, універсальне, комплексне, гранульоване азотно-фосфорне добриво, яке має в своєму складі: азот, фосфор, сірку, кальцій. Азот знаходиться в амонійній формі — тому є дуже  ефективною маркою добрива для весняного і осіннього внесення в ґрунт під всі сільськогосподарські культури. Виняткова  ефективність добрива - для олійних культур, вибагливих до живлення сіркою - ріпаку, соняшнику та інших. Використовується на різних типах ґрунтів, але  окупність внесення найбільша на площах, добре забезпечених калієм. Добриво має відмінні  фізико-хімічні властивості.

Супер Агро NPK (8:24:24+S3)

Універсальне, комплексне, гранульоване, азотно-фосфорно-калійне добриво, має в своєму складі cірку, а також мікроелементи.  Висококонцентроване, вміст азоту  в добриві невеликий і  знаходиться він  в амонійній формі,  що дає змогу застосовувати добриво  на різних типах ґрунтів для основного та рядкового внесення під всі сільськогосподарські культури навесні і восени.  Оптимально підібране співвідношення поживних речовин та вміст сірки робить добриво більш вигідним для основного внесення під  високоурожайні культури: соняшник, технічні , кукурудзу, а також під  озимі зернові. Агрономи прибуткових господарств надають перевагу саме цьому добриву для рядкового внесення при посіві більшості культур. Дрібна, однорідна гранула суперагро 8:24:24+S  робить внесення не лише ефективним і прибутковим, а й приємним.

СуперАгро NPK (4:20:20+5S)

Комплексне, гранульоване, азотно-фосфорно-калійне добриво з сіркою. Використовується на різних типах ґрунтів для основного та рядкового внесення навесні і восени. Вноситься під всі сільськогосподарські культури. Незначна кількість азоту, підвищений вміст сірки та якість і однорідність гранули зробили це добриво популярним не лише для олійних культур. Особливим попитом користується в зонах, де в грунті спостерігається дефіцит сірки, а також на грунтах добре забезпечених азотом.

Супер Агро NPK (10:26:26)

Комплексне, високоякісне , гранульоване, висококонцентроване, азотно-фосфорно-калійне добриво,   що містить три основні поживні елементи - азот, фосфор і калій.    Азот  знаходиться в амонійній та амідній формах.Добриво універсальне, з високим вмістом поживних речовин.   Вноситься навесні  або восени під основний обробіток грунту, а також при підживленні протягом вегетаційного періоду.  Популярне  в  різних кліматичних зонах.  Так як це - повне  мінеральне добриво з підвищеним вмістом фосфору і калію, його застосовують на грунтах,  добре забезпечених азотом, а також на грунтах з недостанім вмістом  фосфору і калію.  Можна вносити завчасно, повною дозою, без ризику втрат азоту внаслідок вимивання.

Супер Агро NPK (16:16:16+8S)

Універсальне, високоефективне, комплексне добриво з однаковим вмістом основних діючих речовин. Азот міститься в амонійній та амідній формах. Фосфор (переважна більшість) знаходиться в доступній, водорозчинній формі. Використовується на всіх типах ґрунтів, під всі сільськогосподарські культури в основне осіннє, весняне внесення, а також для підживлення. Перевагою даного добрива і його ексклюзивністю є також те, що воно має в в своєму складі один з головних елементів живлення — сірку. Вміст її складає 8%. Особливо актуальне добриво для збалансування мінерального живлення культур, вибагливих до живлення сіркою.

Універсальне, високоефективне, комплексне добриво з рівним співвідношенням основних діючих речовин та вмістом сірки (не менше 8%). Азот в добриві міститься в амонійній та амідній формах. Більшість фосфору — у водорозчинній формі. Використовується на всіх типах ґрунтів, під всі сільськогосподарські культури. Вноситься восени, весною, а також при підживленні (рядкове внесення). Високий вміст сірки, якість та доступність по вартості одиниці діючої речовини роблять це добриво .незамінним для одержання високих урожаїв культур з відмінними якісними показниками.

Сульфат амонію ((NH4)2SO4  кристалічний  (амоній сірчанокислий)
Амоній сірчанокислий має слабку злежуваність і дуже низьку гігроскопічність, що робить його легкотехнологічним при зберіганні та застосуванні.  Окрім азоту (не менше 21%),  сульфат амонію містить в своєму складі сірку  (не менше 24%) — необхідний елемент живлення  культур, яка, як і азот, входить до складу білків і амінокислот і займає (за вмістом)  третє місце після азоту і фосфору. Сірка, по мірі окислення сприяє вивільненню в розчин і збільшує доступність для рослин калію, кальцію, магнію, заліза.                                           
Також в добриві містяться біологічно засвоювані сполуки заліза. Частина сірки в рослинах знаходиться у вигляді солей сірчаної кислоти, тому сульфат амонію є джерелом сірки для  живлення. Амоній, що входить в сульфат амонію, добре доступний рослинам, мало рухомий і не вимивається з грунту, що дає можливість широкого його застосування як основого добрива, так і під час весняного  підживлення. Сульфат амонію рекомендується для культур, які вимогливі до сірки, а також для удобрення на підкислених та кислих грунтах.