Каталог

Компания АГРОГУМАТ ОТЗЫВЫ

Ефективність гумат калію Агрогумат

Дослідження ефективності гумату калію Агрогумат в посівах зернових культур в Дніпропетровській області.

Виконавці: гл. агроном ФГ " Агропромхім" Корнієнко Б.І.; агроном ТОВ "Альянс "Еко" Бондаренко О.І.

Гумат калію Агрогумат отримують з природної органічної сировини - сапропеля і леонардіта, додатково збагаченого макро і мікроелементами. Гумат калію Агрогумат є сумішшю гумусних кислот : гумінових, ульмінових і фульвових кислот.

Препарат, що вивчається, гумат калію Агрогумат в 2012 - 2013 р. застосовувався в різних господарствах Дніпропетровської області. Гумат калія Агрогумат були оброблені: насіння (перед посівом), а також було зроблене некореневе обприскування посівів зернових культур в період вегетації на загальній площі 1200 га (площі окремих дослідів складали від 10 до 60 га). Усі зернові культури оброблялися по прийнятій в господарствах агротехніці.

Схема застосування гумату калію з мікроелементами Агрогумат для зернових культур виглядала таким чином: перед посівом насіння обробляли протравлювачем спільно з гумат калія Агрогумат, з розрахунку 200 мл препарату на 10-15 літрів води. Тривалість замочування насіння - 12 годин.

Далі забезпечувалася дворазова листова обробка: 1-й раз - в стадію кущіння (впливає на щільність стеблестою); 2-й раз - в стадію - виходу в трубку (впливає на число зерен в колосі), з розрахунку 0,4 л препарату на 200 л води на 1 га.

Як показали врожайні дані (таблиця 1), врожай зерна в усіх господарствах при використанні гумату калію Агрогумат був вищий, ніж на контрольних площах (без гумат калія Агрогумат). Надбавка врожаю при застосуванні гумат калія Агрогумат склала від 3,9, ц/га до 4,6 ц/га, що дозволило господарствам отримати додатковий прибуток в розмірі від 585 до 690 грн з одного гектара обробленої площі.

Культура

Площа,га

Кількість обробок

Врожай контрольного поля, ц/га

Врожай дослідного поля, ц/га

Надбавка ц/га

% надбавки врожаю

Озима пшениця «Дріада»

30

2

39,2

43,1

3,9

9,05 %

Озима пшениця «Кірена»

30

2

44,1

48,2

4.1

10,17%

Озима пшениця «Соломія»

35

2

36,2

40,8

4,6

8,86 %

Застосування гумату калію  Агрогумат при обробці насіннєвого матеріалу і подальшими впродовж вегетації обробками спільно з карбамідом у кількості 5-8 кг/га, забезпечило більш високі надбавки врожаю від 7,6-10,9ц/га, що дозволило господарствам мати додатковий прибуток від 1140 до 1635 грн

Вплив гумату калію Агрогумат на якість зерна.

Відомо, що оцінкою якості зерна пшениці є вміст в ній клейковини, що у свою чергу визначає вартість зерна : чим вища ця величина, тим вища і вартість зерна.

Результати проведених випробувань у виробничих дослідах показали, що при внесенні гумат калію Агрогумат на всіх полях вміст клейковини в зерні був на 1 - 4% вище, ніж на площах, де не застосовувався цей препарат.

Одноразове підживлення на протязі вегетації гумат калія Агрогумат зробило незначне підвищення клейковини на рівні 0,5-1,0%,у польовому випробуванні з озимою пшеницею (Дніпропетровська область, 2013 р.) застосування гумат калія Агрогумат при дворазовому обприскуванні підвищило вміст клейковини з 21,3% до 22,9 - 25,8% .

ВИСНОВКИ:

- В результаті польових випробувань із зерновими культурами виявлений позитивний ефект від використання гумату калію з мікроелементами ТМ Агрогумат як при обробці насіння перед посівом, так і при позакореневій обробці рослин в період вегетації.

 - Надбавка врожаю зерна від застосування гумату калію з мікроелементами Агрогумат складала у виробничих дослідах від 3,9 до 4,6 ц/га., а при поєднанні гумат калія Агрогумат з карбамідом врожайність збільшилася на 7,6 -10,9 ц/га.

- Застосування гумату калію Агрогумат підвищував вміст клейковини в зерні від 22,9 до 25,8%

- Вартість додаткового врожаю від застосування гумату калію Агрогумат складала від 585 до 1635 грн/га.

- Загальна вартість гумату калію Агрогумат складає 88 грн/га (з урахуванням двох обробок за період вегетації).

Внаслідок того, що гумат калія Агрогумат використовується одночасно з обробкою агрохімікатами насіння і посівів зернових в період вегетації, то витрати на застосування цього препарату незначні в порівнянні з вартістю додаткового урожаю від обробки зернових культур гумат калію Агрогумат.