Каталог

Компания АГРОГУМАТ ОТЗЫВЫ

СТРЕС-ФАКТОРИ ПРИ С/Г ВИРОБНИЦТВІ

Шлях подолання стресових факторів при вирощуванні сільгоспкультур.

Життя рослини – це постійний обмін речовин, ланцюжок хімічних ті фізіологічних процесів. Для нормального розвитку рослин потрібно складова із наявності вологи, світла, макро і мікроелементів, якісного грунту та інше. При вирощуванні сільгоспкультур виникають різноманітні несприятливі фактори, які мають прямий вплив на рівень метаболічних процесів, на зміну обігу речовин, а також перерозподіл і засвоєння поживних речовин.

Посуха, високі температури, надлишкова щільність або засолення, пестицидне навантаження  - не великий перелік стресових факторів, які дуже насторожують сільгоспвиробників останнім часом.

Вищевказані фактори, визивають стрес у рослин і мають вплив на врожайність культур.  Стрес – загальна неспецифічна адаптаційна реакція на дію любих несприятливих умов для розвитку організму. Вчені виділяють основні групи факторів, викликаючих стрес у рослин: фізичні ( недостатня або надлишкова волога, температура, механічний вплив та інше); хімічні ( гербіциді, фунгіциди,інсектициди,солі,гази); біологічні(ураження хворобами і шкідниками, конкуренція з другими рослинами, цвітіння та інші).

Шкідливий вплив підвищених температур – проблема , яка на жаль, вкоренилась у багатьох регіонах.  Так, наприклад, при підвищений температурі ґрунту, у пшениці скорочується час проходження ІV-V етапу, в результаті зменшується число колосків в колосі,що приводить до зменшення врожайності.  В умовах недостатньої вологи спостерігається збільшення біосинтезу і виділення етилену(гормон старості) , що приводить до пригнічування розвитку рослин. Не можливо обминуть і проблему пестицидного  стресу. Більшість хімічних пестицидів є достатньо токсичною речовиною, тому окрім своєї основної функції(захисту рослин від хвороб та шкідників, бур’янів) надають стресове навантаження на культурну рослину. Стресовий ефект проявляється у вигляді уповільнення зростання, зниження схожості, скручування листя, підвищеної схильності до хвороб  та інше. Відновити нормальний метаболізм клітин рослин після обробки пестицидами є актуальним питанням при вирощуванні культурних рослин.

Захист посівів від несприятливих факторів є одним з важливих напрямків у сільськогосподарському виробництві. Поряд з виведенням нових посухостійких сортів рослин, велика роль агротехнологий, і якісних препаратів, які формують адаптаційні якості рослини. Одним із таких препаратів, який сприяє адаптації рослин до стресу є гумати -  природні органічні речовини, які утворюються в грунті у вигляді водорозчинних солей гумінових кислот. На сьогоднішній день гумати займають нарівні с пестицидами важливе місце в агротехнологічному процесі, бо саме завдяки їх особливій дії на рослини - стресові фактори значно знижуються.  Гумінові кислоти мають великий комплекс корисних речовин, вони можуть буть використані в агроценозах різних сільськогосподарських  культур.

На ринку України своєю ефективністю виділяється гумат калію Агрогумат +7 , отримане на основі озерного сапропелю та леонардиту. Сапропель та леонардит на основі якого виготовляють це добриво, представляє собою комплексні відкладення органічних і мінеральних речовин на дні непроточних або мало проточних водойм, що складаються з мінеральних розчинів кремнію, часток глини, вуглекислих та сірчанокислих солей макро - і мікроелементів, відмерлих решток флори й фауни та різних біологічно-активних речовин. Це добриво було отримано на основі слабо лужної витяжки виділеної із сапропелю, яка потім додатково збагачується макро – і мікроелементами, рухомі форми яких знаходяться в дефіциті в грунті. В його складі міститься: гумінові кислоти - 110,00 г/л; фульвові кислоти - 6.9 г/л; азот - 100г/л;фосфор - 50г/л;калій -120 г/л;кремній - 24 г/л; сірка - 14 г/л; магній - 0,9 г/л; марганець - 0,9 г/л, мідь 0,6 г/л, кобальт - 0,3 г/л, молібден 0,4 г/л; бор 0,8 г/л. Крім цього Агрогумат містить в своєму складі ще чотири корисних ґрунтових мікроорганізми, амінокислоти, та вітаміни групи В, С,D, E,PP. Дуже важливим є той факт, що біологічна активність гумінових і фульвокислот отриманих із сапропелю в три рази перевищує аналогічний показник отриманих із низинних торфів, бурого вугілля та вермікомпостів. Це пояснюється високим вмістом в них легко гідролізованих органічних речовин. Важливим компонентом сапропелю є сполуки кальцію і кремнію, які переходять в гумат калію Агрогумат +7 під час його вилучення із сапропелю і за рахунок них підвищується адаптація рослин до засухи.  Гумат калія Агрогумат +7 активізує імунний механізм рослин без побічних ефектів для рослини, підвищує стійкість до стресових ситуацій: посуха, град, вітер, гербіцидне навантаження. На початкових етапах розвитку рослини відбувається збільшення кореневої маси і, як наслідок, збільшується абсорбція поживних речовин із грунту. Результатом цього є приріст вегетаційної маси, збільшення коефіцієнта кущення, кількості квітів, плодів, насіння, і саме головне – інтенсивнішій ріст та більша витривалість до стрес-факторів. Оптимальна доза гумат Агрогумат  +7 становить 0,4 л/га, об’єм робочої рідини повинен бути від 150-250 л/га, позакореневе підживлення проводиться в два етапи (в разі особливо посушливих умов, при дуже ослаблених посівах – проводиться додатковий обробіток). Листове підживлення проводять сумісно з другими агрохімікатами (гербіцид, фунгіцид,інсектицид). Для того віддача від використання гумат калію Агрогумат +7 була найвищою під час проведення листового підживлення посівів додатково вносять азотні добрива( карбамід, КАС). При проведенні цих агрозаходів потрібно враховувати й біологічні особливості сільськогосподарських культур. Так,наприклад, з мікроелементів для кукурудзи самим головним є цинк, для соняшника – бор. Тому ці мікроелементи повинні бути присутні в бакової суміші. Їх можна вносити в вигляді халатів цинку ті бору, які випускають виробники : «Реаком»; «Адоб»; «Вуксал», «Наномикс», або використовувати гумат калію Агрогумат+7 Бор, Агрогумат +7 Бор + Цинк. Доцільно до складу бакової суміші добавлять ще й ключі речовини (Марс EL, Syperam, Альфалип та інші) – які пом’якшують воскову кутикулу, формують на поверхні листка водостійку еластичну плівку, попереджують виникнення небажаного «концентрованого шоку», якій іноді створюється у верхніх тканинах листка після обробітку іх робочим розчином. Таким чином, покращують змочування наземних частин рослин та підсилюють прилипання робочого розчину добрив до поверхні листка, що сприяє швидкому та більш повному проникненню їх діючих речовин в рослину. Особливо великого значення це має під час сухої погоди, коли погіршується змочування рослин робочим розчином.

Сільгоспвиробники, за рахунок цих агрозаходів в агроценозах таких культур, як соняшник, кукурудза, додатково отримають з кожного гектару по 3,5-4,5 ц/га товарної продукції. При вартості гектарної норми гумат калію з мікроелементами АгроГумат +7  - 88,00 грн (2 рази х 44,00 грн), сільгоспвиробники повністю відшкодовують витрати на його використання, та мають від застосування вищевказаного гумат калію в залежності від культури додатковий прибуток в розмірі 350-1300 грн з кожного гектару.

Таким чином, проведення ефективного позакореневого підживлення є життєво важливим технологічним прийомом для збереження рослин при виникненні стрес-факторів. Наша турбота за рослинами – принесе нам користь при зборі врожаю.